donderdag 23 januari 2014

snoeien ofwel een gedicht schrijven

Tussen de takken die ik snoei
glijdt het licht door
tot in mijn armen
De warmte loopt van
mijn jas tot in mijn handen
De zaag snort door een dorre tak
die knakt en valt,
een zijtak zwiept schampend
tegen mijn gezicht – schuurt,
terwijl ik al weer gluur naar
de volgende tak


12-1-14