zondag 1 maart 2015

ontmoeting

in de uithoeken
van achterstevoren denken
vervliegt het willen
en het moeten – terug
naar de tijd voordat
er tijd was – gewassen en wel
zonder lichaam en leden
zonder naam en verleden

de uithoeken imploderen
in zalig zwijgen
ontladen ontmoeting
taalregels lossen op
klanken versmelten


1 maart