donderdag 29 december 2016

bij de overgang van 2016 naar 2017

Lang niet alle gedichten die ik schrijf plaats ik op dit blog, maar dit 100ste gedicht van dit jaar wil ik hier wel delen.

het schaduwbestaan

de mist krimpt zich vast
om de bomen aan de overkant
zij kunnen toch geen kant op
de al bijna oude toeschouwer
vermoedt zich als een figurant

voelt verkleumde koude voeten
die moeten het dragelijk verduren
want ook zij zijn vastgeklonken
aan dit vlakke klamme land
waar wachten wel kan duren

zo grijst de tijd verder en later
als prater in zichzelf verscholen
hoort hij vage klachten suizen
in zijn door rook gevulde oren
klaagliederen gaan bijna dolen

tot monotone vredige voorbeden
de overgang komt reeds op gang
nog even en het schaduwbestaan
maakt plaats – het doek valt
en het applaus sterft in gezang


29-12